Skåda framtiden i kristallen och Affärsplanen.

 

Föreningen har genomfört ett landsbygdsprojekt med stöd från Leader. Affärsplaneförslaget och denna hemsida är delresulat från projektet. Slutredovisningen är publicerad på medlemmarnas sida.

 Vi planerar för ett nytt boende på den norra delen av fastigheten