loading...

Gerlesborg 2:1 Ekonomisk förening  

 

förvaltar fastigheten Gerlesborg 2:1 i Bottna - även kallad KKV eller Hantverksbyn - som ligger i Tanum kommuns sydligaste del. KKV står för Konstnärernas Kollektiv Verkstad och är den största hyresgästen. Målsättningen för Gerlesborg 2:1 är att kunna erbjuda ateljéer och lokaler för konstnärligt arbete, utställningar, kurser, seminarier, scenisk konst, samt möjligheter för möten i en inspirerande miljö. Stenverkstaden är unik i ett europeiskt perspektiv och såväl svenska som internationella konstnärer reser till Bottna och KKV för att arbeta med sten. 

                         Kontakter

  • Malin Sellmann - ordförande - 070-6019147 malinsellmann@gmail.com         
  • Tomas Saltvik - kassör - 076-426 8970 tomas.saltvik@gmail.com  
  • Annett Florén - sekreterare - 070-747 4917 info@annettfloren.com             
  • Sven Johansson - fastigheten - 0523-51909 svenblot@gmail.com   

 
                  Länk till Folder om Förlagsandelar

 

Extra insats sätter du in på föreningens bankgiro 629-0589.   V v uppge namn på talong eller i meddelande fält.

Länk till medlemsansökan
 

 
                 
Information om projektet Nybygget / Gästateljér

 Efter många turer med långivare har vi fått en beviljning från JAK. Dom kommer att ta över våra lån i Sparbanken Tanum och vi  kan disponera ytterligar  2 400 000:-  till Nybygget. Detta tillsammans med medel för rekvisition och det vi har i kassan kommer att räcka för ett hus med oinredd övervåning, tre rejäla rum med egen dusch och toa i bottenplan, en tvättstuga, en dusch med toa för de som bor i bodarna och ett kök med dubbelt av kyl,frys,spis och diskho.