loading...

Gerlesborg 2:1 Ekonomisk förening  

 

förvaltar fastigheten Gerlesborg 2:1 i Bottna - även kallad KKV eller Hantverksbyn - som ligger i Tanum kommuns sydligaste del. KKV står för Konstnärernas Kollektiv Verkstad och är den största hyresgästen. Målsättningen för Gerlesborg 2:1 är att kunna erbjuda ateljéer och lokaler för konstnärligt arbete, utställningar, kurser, seminarier, scenisk konst, samt möjligheter för möten i en inspirerande miljö. Stenverkstaden är unik i ett europeiskt perspektiv och såväl svenska som internationella konstnärer reser till Bottna och KKV för att arbeta med sten. 

                       Kontaktpersoner g21 styrelse:

  • Malin Sellmann - ordförande - 070-6019147 malinsellmann@gmail.com         
  • Jith Chacko- kassör - 070-2115676 jithchacko@hotmail.com         
  • Annett Florén - sekreterare - 070-747 4917 info@annettfloren.com             
  • Janolof Bengtsson - projektledare Nybygget     070-5192229 janolof.bengtsson@gmail.com