Fastigheten är en gammal stenförädlingsindustri. Den drevs kommersiellt fram till 1975. Därefter låg verksamheten nere tills dåvarande Bohuslandstinget i samarbete med frivilliga krafter skapade Hantverksbyn genom att arrendera fastigheten. När ägaren ville sälja i början av 1990-talet förvärvade Gerlesborgsskolan fastigheten och drev verkstäder och ateljéer i samarbete med Konsnärernas kollektivverkstad i Bohuslän. När även Gerlesborgs-skolan ville lägga ner verksamheten 2001, riskerade fastigheten att gå samma väg som så många andra attraktivt belägna industrier i Bohuslän - exploatering för andelslägenheter mm.

Lösningen blev att Gerlesborg 2:1 Ekonomisk förening bildades och kunde förvärva fastigheten. Den består av c 20 000 m2 tomt och en byggnadsyta på c 1000 m2

Verkstäderna består av grafik, keramik, foto, screen, textil, smedja, trä, båtbyggeri. Det finns 11 måleriateljéer och den stora stengården har 16 arbetsplatser under tak, en arbetsplats med verkstadsstandard, tryckluft, processvatten, truckar mm. Ateljéerna har utrymme för vila/övernattning. För besökare finns ett café, en lokal där ekologiska livsmedel säljs genom en inköpsförening och en stor utställningshall - Stensalen, som även kan användas till scenisk konst och andra evenemang.