Vill du bli medlem?  

 

Ladda hem nedanstående medlemsansökan.

Föreningen har ca 160 medlemmar år 2012. Det är en Ekonomisk förening. Föreningen bildades 2001 när Gerlesborgsskolan skulle avyttra fastigheten från sin verksamhet. Med den sammanlagda medlemsinsatsen och ett banklån kunde den nybildade föreningen genomföra köpet.  Därigenom säkerställdes de tillgångar och resurser för konstnärligt arbete som samlats på fastigheten genom åren. Föreningens främsta uppgift är att fortsatt utveckla goda förutsättningar för konstnärligt arbete och kulturell verksamhet på fastigheten. Detta sker i hög grad genom ett nära samarbete med Konstnärernas kollektivverkstad i Bohuslän. Fastighetens karaktär av industri med förankring i den Bohuslänska stenindustrin är viktig att söka bibehålla vid tillbyggnader och renoveringar.

 

 .